شروع تمرینات کانون والیبال پدیده

/
آغاز مجدد تمرینات والیبال همراه با اخذ مجوزهای بهداشتی از هیئت …

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

والیبال چیست؟

/
مقدمه بسیاری از پسران و دختران از زمانی که یک کودک خردسال هس…

آشنایی با پست های تخصصی والیبال

/
  پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها با بالا رفتن سن و …

آموزش مقدمات والیبال

/
مشخصات زمین والیبال زمین والیبال از نظر ابعاد  دارای طو…

ارنج بازیکنان والیبال در مناطق مختلف زمین

/
ارنج به نحوه ایستادن بازیکنان در زمین والیبال می گویند. در بازی والی…

سیستم جایگیری در زمین والیبال

/
جایگیری w یا 6 جلو در این سیستم بازیکنان تیم به صورتی که در شکل میبینی…

چرخه آموزش در والیبال

/
1-چرخه Micro این چرخه بین دو، سه روز تا 7 روز طول می کشد و معمو…

اصول آموزش والیبال

/
 سیستم آموزش والیبال  مجموعه ای از دانش گسترده و سا…

فرم ورزشی در والیبال و شاخص های تشخیص آن

/
فرم ورزشی  اگر بازیکنی ظرفیت عملکرد بالایی داشته باشد، به این مع…