تاکتیک ها در والیبال

/
تاکتیک چیست؟  واژه تاکتیک در واقع ریشه نظامی دارد و به رفتار …

توانایی های ذهنی در ورزش والیبال

/
به چه دلیل است که انسان ها توانایی احساس شادی و غم را دارند؟ …

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

والیبال چیست؟

/
مقدمه بسیاری از پسران و دختران از زمانی که یک کودک خردسال هس…

آشنایی با پست های تخصصی والیبال

/
  پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها با بالا رفتن سن و…

آموزش مقدمات والیبال

/
مشخصات زمین والیبال زمین والیبال از نظر ابعاد  دارای طول ۱۸ …

ارنج بازیکنان والیبال در مناطق مختلف زمین

/
ارنج به نحوه ایستادن بازیکنان در زمین والیبال می گویند. در بازی والی…

سیستم جایگیری در زمین والیبال

/
جایگیری w یا 6 جلو در این سیستم بازیکنان تیم به صورتی که در شکل میبینید…

چرخه آموزش در والیبال

/
1-چرخه Micro این چرخه بین دو، سه روز تا 7 روز طول می کشد و معمو…