تماس با ما

آقایان

آموزشی : سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | پنجشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۴
پیشرفته : پنجشنبه ۱۴ الی ۱۵:۳۰ | جمعه ۹:۳۰ الی ۱۱
بزرگسالان: جمعه ۱۴ الی ۱۵:۳۰

بانوان

دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | پنجشنبه ۱۱ الی ۱۲:۳۰

میدان رسالت، خیابان هنگام، حد فاصل میدان الغدیر و چهارراه استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی هنگام، کانون والیبال پدیده

شماره تلفن تماس : ۷۷۴۹۳۰۶۶ – ۷۷۴۹۲۶۸۱

  • پدیده هنگام آقایان (شرق) | ۰۹۱۲۶۸۴۹۲۸۵ میرزایی
  • پدیده هنگام بانوان (شرق) | ۰۹۱۹۳۶۴۷۳۳۱ یزدچی
  • پدیده ایران زمین (غرب) | ۰۹۱۲۴۹۷۸۵۵۶ نبی نژاد

info@padidehclub.com