تماس با ما

آقایان

آموزشی : سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | پنجشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۴
پیشرفته : پنجشنبه ۱۴ الی ۱۵:۳۰ | جمعه ۹:۳۰ الی ۱۱
تخصصی : چهارشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | جمعه ۱۱ الی ۱۲:۳۰
بزرگسالان: جمعه ۱۵:۳۰ الی ۱۷

بانوان

دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | پنجشنبه ۱۱ الی ۱۲:۳۰

میدان رسالت، خیابان هنگام، حد فاصل میدان الغدیر و چهارراه استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی هنگام، کانون والیبال پدیده

شماره تلفن تماس : ۷۷۴۹۳۰۶۶ – ۷۷۴۹۲۶۸۱

۰۹۱۲۶۸۴۹۲۸۵ میرزایی | ۰۹۱۲۲۳۰۰۹۲۱ مزیدآبادی

info@padidehclub.com