تماس با ما

آقایان

آموزشی : سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ | پنجشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۴
پیشرفته : پنجشنبه ۱۴ الی ۱۵:۳۰ | جمعه ۹:۳۰ الی ۱۱
بزرگسالان: جمعه ۱۴ الی ۱۵:۳۰

میدان رسالت، خیابان هنگام، حد فاصل میدان الغدیر و چهارراه استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی هنگام، کانون والیبال پدیده

  • پدیده هنگام آقایان (شرق) | ۰۹۱۲۶۸۴۹۲۸۵ میرزایی
  • پدیده ایران زمین (غرب) | ۰۹۱۲۴۹۷۸۵۵۶ نبی نژاد
  • پدیده مشیریه (جنوب): ۰۹۱۲۶۱۱۸۴۷۲ محسنی

info@padidehclub.com