سانس ها

علاقه مندان می توانند در یکی از رده های زیر ثبت نام نموده و در سانس های تمرینی باشگاه پدیده حضور یابند.

باشگاه پدیده با به کارگیری مربیان مجرب و امکانات مناسب همواره ورزشکارانی حرفه ای را به جامعه والیبال کشور معرفی کرده است.