نوشته‌ها

تاکتیک ها در والیبال

/
تاکتیک چیست؟  واژه تاکتیک در واقع ریشه نظامی دارد و به رفتار …

آمادگی جسمانی در والیبال

/
تناسب اندام یعنی چه؟ در ورزش مفهوم تناسب اندام اساساً به توانا…

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

آموزش مقدمات والیبال

/
مشخصات زمین والیبال زمین والیبال از نظر ابعاد  دارای طول ۱۸ …