نوشته‌ها

توانایی های ذهنی در ورزش والیبال

/
به چه دلیل است که انسان ها توانایی احساس شادی و غم را دارند؟ …

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

آموزش مقدمات والیبال

/
مشخصات زمین والیبال زمین والیبال از نظر ابعاد  دارای طول ۱۸ …

تاریخچه فدراسیون بین المللی والیبال | FIVB

/
 تاریخچه FIVB (فدراسیون بین المللی والیبال) FIVB  ( فدراسیون بین المللی والیبال ) …