نوشته‌ها

تاکتیک ها در والیبال

/
تاکتیک چیست؟  واژه تاکتیک در واقع ریشه نظامی دارد و به رفتار …

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

کانون والیبال پدیده ثبت نام ترم بهار را آغازکرد

/
کانون والیبال پدیده قصد دارد تا تمرینات خود را در ترم بهار در قالب برگزا…

مواد انرژی زا مناسب ورزشکاران

/
 مواد انرژی زا به سه دسته تقسیم می شود: کربوهیدرات‌ها …

اجرای تمرینات توسط جوانان پدیده در سمینار طراحی تمرین والیبال الکسیف روس

/
جوانان پدیده مجری تمرینات الکسیف روس در سمینار آموزشی سمینا…

سیستم جایگیری در زمین والیبال

/
جایگیری w یا 6 جلو در این سیستم بازیکنان تیم به صورتی که در شکل میبینید…

چرخه آموزش در والیبال

/
1-چرخه Micro این چرخه بین دو، سه روز تا 7 روز طول می کشد و معمو…

اصول آموزش والیبال

/
 سیستم آموزش والیبال  مجموعه ای از دانش گسترده و سازمان دهی شده…

فرم ورزشی در والیبال و شاخص های تشخیص آن

/
فرم ورزشی  اگر بازیکنی ظرفیت عملکرد بالایی داشته باشد، به این معن…