نوشته‌ها

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

آشنایی با پست های تخصصی والیبال

/
  پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها با بالا رفتن سن و…

آموزش مقدمات والیبال

/
مشخصات زمین والیبال زمین والیبال از نظر ابعاد  دارای طول ۱۸ …

ارنج بازیکنان والیبال در مناطق مختلف زمین

/
ارنج به نحوه ایستادن بازیکنان در زمین والیبال می گویند. در بازی والی…

سیستم جایگیری در زمین والیبال

/
جایگیری w یا 6 جلو در این سیستم بازیکنان تیم به صورتی که در شکل میبینید…

اصول آموزش والیبال

/
 سیستم آموزش والیبال  مجموعه ای از دانش گسترده و سازمان دهی شده…