آموزش حمله در والیبال

آموزش حمله در والیبال

برای نشان‌دادن چگونگی سازمان‌دهی حمله، ما با دریافت سرویس‌ها شروع می‌کنیم، که مطلوب‌ترین وضعیت برای دستیابی به نقشه‌ها و ترکیب‌های حمله است.

قوانین بازی

هنگامی که پاسور توپ را درمناطق ۲و۳ یا ۳و۴ می‌گیرد، او می‌تواند استفاده ایده‌آلی از امکانات حمله داشته باشد، همانطور که در کلیپ‌های مختلف نشان داده شده‌است. پاسور یک وضعیت انتخابی اساسی دارد: یا توپ را دراختیار مهاجم سرعتی قرار می‌دهد ویا در اختیار مهاجمان دیگر می‌گذارد.

مهم‌تر از همه، پاسور با مدافع میانی تیم حریف در حال جنگ است (فیلیپه بلین).

یک نوع مسابقه تحت تاثیر شناخت دو سویه و وضعیت در حال حاضر بازی بین پاسور و اسپکر هایش و مدافع‌ میانی تیم‌ حریف وجود دارد. پاسور ممکن است با یک پاس کوتاه یا درجلوی خود و یا با پاسی کوتاه در پشت خود از مدافع‌ میانی خود استفاده کند.

حمله سرعتی انتخاب شده توسط اواین اجازه را به او می‌دهد تا با استفاده از دریافت‌ کننده‌های پست جلو یا عقب و یا پشت‌ خط زن از وقفه به وجود آمده بین مدافعان حریف بهره ببرد.

هر نوع پاس مختلف یک ارزش نشانگر خاص خود را دارد به طوری که وظیفه پاسور است تا بداند کدام نوع پاس در لحظات خاص بازی مناسب کدام یک از مهاجمانش است. هرتیم حمله خود را با توجه به این قوانین پایه‌گذاری می‌کند که اعمال پاسور و مهاجم را در منطقه خاص و زمان مناسب هماهنگ سازد. میزان سرعت پاس (Tempo) ، خود پاس، ارتفاع و سرعت توپ را توصیف می‌کند و زمانبندی (Timing) هنگامی شروع می‌شود که مهاجم حرکت خود را آغاز می‌کند.

بقیه ترکیب‌ها با دریافت‌کننده‌های ۲و۴، پاسور ۳

زمان بندی بر اعمال پاسور و مهاجم در زمان حکم می‌کند. در رابطه با پاس‌ های تند و یا نیمه تند، زمان بندی به تماس پاسور با توپ مرتبط و وابسته است.

میزان سرعت توپ 0 (Tempo): هنگامی که پاسور توپ را لمس می‌کند، مهاجم باید درهوا معلق باشد. پاس کوتاه و کشیده است.

میزان سرعت توپ ۱(Tempo): هنگامی که پاسور توپ را لمس می‌کند، مهاجم باید بپرد. پاس نیمه کوتاه، نیمه کشیده و سر راست است. میزان سرعت توپ ۲(Tempo): هنگامی که پاسورتوپ را لمس می‌کند،مهاجم باید گام بلند نهایی قبل از پرش را بزند. پاس نیمه بلند یا تند است.میزان سرعت توپ ۳(Tempo): هنگامی که پاسورتوپ را لمس می‌کند،مهاجم حرکت خود را همزمان و یا بعد از لمس توپ توسط پاسور شروع می کند.

مسیرهای پاس

حملات سریع: پاس‌های کوتاه، پاس‌های دوبل

حملات دیگر: نیمه بلند، تیزبلند و پاس‌های بلند

پاسور

موفقیت پایه‌گذاری هجومی به پاسور بستگی دارد. نسبت به یک دریافت خوب از سرویس:

 • پاسور تلاش می‌کند درهنگام رویارویی با هم‌ تیمی‌ها خود را به تقاطع ۲و۳ برساند
 • او حرکت می‌کند و می‌پرد تا توپ را دربالاترین نقطه ممکن لمس کند
 • او یک حالت خنثی و خون‌سرد از خود نشان می‌دهد تا کمترین اطلاعات ممکن را دراختیار حریف قرار دهد
 • او بسیار سریع توپ را لمس می‌کند تا این‌ کار موجب افزایش انحراف و جلوگیری از مدافع حریف شود

اهداف تاکتیکی

درمواجهه با مدافع میانی تیم حریف، پاسور از گام‌ها و موقعیت خود استفاده می‌کند تا:

 • میان مدافعان حریف برای مهاجمان جلو و عقب وقفه‌هایی ایجاد کند.
 • کمی از فضاهای موجود استفاده کند، به خصوص در قسمت برونی تور

مربی ایتالیایی، آندره آناستازی، اشاره می‌کند: « همه‌ی تیم‌ها تمایل دارند که یک هجوم سریع از گوشه‌ها داشته باشند، با پاس‌هایی که دفاعشان سخت باشد، و همچنین استفاده از بازیکنان پست عقب زمین.»

آ) درمطلوب‌ ترین شرایط ، هدف، رویارویی مهاجم با یک دفاع و یا دو مدافع ناهماهنگ است.

کیفیت حمله مرتبه اول (همان سرعتی) اجازه استفاده از بهترین ترکیب‌های ممکن در رابطه با هر وضعیت می‌دهد. بنابراین شما می‌توانید متوجه اهمیت آمار ونقشه بازی شوید، که پاسور را در انتخاباتش راهنمایی می‌کند. با ترکیب کردن حمله مرتبه اول (سرعتی) و حمله مرتبه دوم (دیگر مهاجمان)، پاسور گزینه‌های زیر را دراختیاردارد:

الف) حمله سرعتی و یا‌ حمله از ۴           ب) حمله سرعتی و یا حمله از ۲

 پ ) حمله سرعتی و یا حمله از ۱           ت) حمله سرعتی و یا حمله از پایپ

باید به این نکته توجه داشت که در بعضی از چینش‌ها از بازیکنان پست جلو به صورت معکوس استفاده می‌شود.( برای مثال مدافع میانی از مناطق ۲یا۳ در بعضی از سیستم‌های دریافتی شروع به حرکت می‌کند.) باید در نظر داشته باشیم که پاسور ممکن است از توپ بلند نزدیک تور برای حمله و یا جای‌ خالی مستقیم بلافاصله از دریافت با استفاده از دست‌چپ خود اقدام ‌کند.

ب) وقتی اوضاع کمتر مطلوب باشد، پاسور امکان دارد که از توپ دریافتی سرویس با یک پاس کم‌ سرعت‌تر استفاده کند، که موجب سخت‌تر کردن حرکت مهاجم می‌شود. نمونه آن مثل ژوآو از پرتقال و اگورچف از روسیه. به محض رها‌شدن پاس از دستان پاسور، مدافعان حریف می‌دانند که کدام‌ مهاجم توسط پاسور مورد استفاده قرارمی‌گیرد و یکدیگر را درشرایط حمله دیگر در مرکز یا اطراف پشتیبانی می‌کنند.

پ) در‌نهایت در بدترین شرایط، پاسور یک پاس بلند(هایبال) به بهترین مهاجم یا حداقل به کسی که در بهترین شرایط قرار دارد می‌دهد. با این نوع پاس، مهاجم با دو یا سه مدافع و همچنین دفاع داخل زمین بهتر و آماده‌تر مواجه می‌شود.

امکانات تکنیکی پاسور

اول و مهم‌تر از همه، پاسور یک بازیکن فعال و بسیار سریع است و قادر به حرکت و واکنش پرسرعت است زیرا موفقیت حمله به او وابسته است. همانطور که توسط مائوریتسیو لیما برزیلی یا نیکولا گربیچ تاکید شده‌است، هر پاسور استایل خاص خود را با توجه به کیفیت و خصوصیت های شخصی خود خلق می‌کند. عملکرد او اما، از چندین قاعده پیروی می‌کند : انتخاب مهاجم صحیح، فریب دادن یا گمراه کردن حریف با پاس، سریع و موشکاف بودن و بالاتر از همه خونسرد بودن و تحت کنترل داشتن.

درست مانند دریافت‌کننده، پاسور هم باید با مشکل زمانبندی مقابله کند. اگر ممکن شود، درمنطقه‌های ۲و۳ با دریافت هم‌ تیمی‌هایش مواجه می‌شود. او دریافت را در ارتفاع بالا با پرش قطع می‌کند، حتی اگر مجبور باشد ازتور دورتر شود تا مسافت و زمان میان دو بخش پاس و حمله را کاهش دهد. وقتی که او از تور فاصله می‌گیرد، مسیر حرکت توپ تبدیل به یک پاس صاف می‌شود. هنگام لمس توپ، او دستش را با چرخش و یا نچرخاندن بدنش درجهت نقطه حمله پرت می‌کند، بدون اهمیت به حالت شانه‌هایش.

تماس او با توپ مختصر و کوتاه است، اغلب به حرکات مچ و انگشتان محدود می‌شود تا حداقل امکانات ممکن به مدافعان حریف داده شود. پاسور معمولا برای گمراه‌ کردن آن‌ها، برعکس عمل می‌کند، برای مثال وقتی مدافع به طرف جلو حرکت می‌کند او به پشت پاس می‌دهد و یا پاس با فاصله از تور می‌دهد وقتی که مدافع نزدیک تور است. در جمع بندی، یک پاسور خوب باید سریع، با مهارت، متمرکز و قادر به تصمیم‌گیری های سریع باشد.

انواع پاس‌های مختلف می‌توانند در زمان‌های مختلفی مثل مرتفع یا کوتاه بودن، پشت یا جلو بودن و متفاوت در ارتفاع و طول آن دیده شوند. هنگامی که پاس از تور دور است، پاسور باید بتواند که مهاجمان اطراف را با پاس پشت و یا جلو تغذیه کند. اگر توپ بلند و نزدیک تور باشد، او باید بتواند یا با یک دست پاس دهد، و یا مستقیما حمله کند. اگر توپ کوتاه باشد، او باید بتواند از پایین پاس دهد.

نقش مهاجمان و تنوع تکنیکی

حملات با توجه به نوع پاس و موقعیت بازیکنان متغیر و متنوع است. هنگامی که پشت‌ خط زن و دریافت‌کننده با پاس‌ های بلند حمله می‌کنند، همان قاعده آموخته شده در بازیکنان جوان را از خود نشان می‌دهند، ۳ یا۴ گام، با در نظر داشتن زمانبندی پاس، پرش، وقفه، ضربه به توپ و درنهایت فرود آمدن برای ادامه کارها.

راه‌های گوناگون دیگری هم می‌تواند به کار گرفته شود:

 • گام‌ها می‌تواند به جای مستقیم بودن ، منحنی باشد.(دور گرفتن)
 • پرش، می‌تواند در محور چرخش گام‌ها اجرا شود، شروع یک چرخش
 • ضربه زدن به توپ می‌تواند درهمان چرخش زده شود (ازراست یا چپ) که می‌تواند قدرتمند و یا کنترل شده باشد.

دریافت‌کننده قدرتی گسترده ترین تنوع حمله را دارد. او با توپ‌ های بلند، نیمه بلند و یا تیز حمله می‌کند. زمانبندی و جهت حمله هر دو عوامل مهم موفقیت در حمله هستند.

مدافع‌ میانی شروع حمله است. او کسی است که بیش‌تر از همه با مسئله زمانبندی رو‌به‌رو می‌شود. او باید با درنظر داشتن زمانبندی، که با توجه به موقعیت و ارتفاع لمس توپ پاسور متفاوت است، تماس خود را با توپ ایمن کند. او باید با پاسور و نوع پاس‌های او (بسته، باز، بریده ) هماهنگ باشد تا گام‌ها و پرش خود را، با فاصله کافی از تور، سازگار سازد. بازیکنان اگورچف روس و ژوآو پرتقالی به سخت بودن حمله توپی که با انحراف از پشت می‌آید اشاره کرده‌اند.

همه‌ ی تکنیک‌ها به پرهیز ویا استفاده از (بازی با دفاع) دفاع اشاره دارند.

گام‌ها و پرش‌ های نهایی مختلف اولین راه‌های دردسترس بازیکنان جوان هستند ولی برای یک بازیکن سطح بالا، بهترین شانس موفقیت واکنش سریع و تنوع درضربات است که خود در قدرت و جهت متفاوت هستند.

تنوع در جهت ها

 • توپ می‌تواند در محور چرخش بدن با چرخیدن به سمت درون و یا حرکت دست به سمت بیرون تور برای رد کردن مدافعان ضربه زده شود.
 • توپ می‌تواند با حرکت سریع دست در روبه روی بدن ضربه زده شود، این موقعیت شانه ها که موجب گمراه کردن مدافعان می‌شود.
 • توپ می‌تواند با چرخش مچ در جهت داخل و یا خارج چرخش بگیرد (کات بگیرد).

تنوع در قدرت

 • ضربه می‌تواند کنترل شده باشد، یعنی موجب افزایش انحراف (کات) توپ شود.
 • توپ می‌تواند سنگین و قدرتمند ضربه زده شود، و یا آرام ضربه زده شود (تقه).
 • توپ می‌تواند با نوک انگشتان ضربه زده شود ( جای‌خالی با نوک انگشتان)

استفاده از دفاع (بازی با دفاع)

 • مهاجم توپ را به سمت بیرونی ضربه می‌زند تا از دستان دفاع استفاده کند
 • مهاجم به سرپنجه های مدافعان ضربه می‌زند تا توپ با فاصله بسیار در عقب زمین به بیرون رود

آموزش والیبال؛ چگونه؟

آکادمی والیبال پدیده با داشتن تجربه‌ای طولانی کلاس‌های مختلفی برگزار می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم به صفحه آموزش والیبال مراجعه نمایید تا بیشتر با این رشته و نحوه یادگیری والیبال آشنا شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی مقالات:

ثبت نام آکادمی والیبال پدیده

در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان (ویژه آقایان)

درباره پدیده

این مجموعه در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با برگزاری کلاس های آموزش والیبال پایه در ۳ سطح نونهالان، نوجوانان و جوانان آغاز کرد. تمرینات این کانون در مجموعه ورزشی هنگام واقع در شرق تهران با حضور پرشور علاقمندان به رشته والیبال برگزار می گردد.

اطلاعات تماس

سانس‌های تمرین

طراحی سایت توسط نردوما