شروع تمرینات کانون والیبال پدیده

/
آغاز مجدد تمرینات والیبال همراه با اخذ مجوزهای بهداشتی از هیئت …

10 تمرین قدرتی اختصاصی والیبال

/
توسعه قدرت خوب و مناسب والیبال از سالن بدنسازی شروع می‌شود، …

آمادگی جسمانی در والیبال

/
تناسب اندام یعنی چه؟ در ورزش مفهوم تناسب اندام اساساً به توانا…

آشنایی با حرکات کش در والیبال

/
شاید فکر کنید تمرین با کش بدنسازی در مقایسه با دمبل، هالتر و…