مطالب توسط احمدرضا حدادی

قوانین والیبال

قوانین عمومی بازی والیبال  امتیازگیری دو نوع روش امتیازگیری در والیبال وجود دارد که بررسی آنها می پردازیم. امتیازگیری از رالی  تیمی که موفق به برد رالی می‌شود امتیاز می‌گیرد. تیم دریافت کننده ای که رالی را بگیرد، امتیاز و حق سرویس را ازآن خود می‌کند و بازیکنان یک مرتبه در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند. […]

۱۰ تمرین قدرتی اختصاصی والیبال

توسعه قدرت خوب و مناسب والیبال از سالن بدنسازی شروع می‌شود، و مهم است که ورزشکاران شما تمرینات درست را انجام دهند تا بنیان و اساسی استوار و محکم ترتیب دهند. استاد مربی بدنسازی، ویراستار حرفه‌ای ماری زیدک، سرمربی والیبال دانشگاه DePaul و یک متخصص معتبر قدرت و شایسته سازی در اینجا  10 تمرین را […]

تغذیه مناسب والیبال

تغذیه مناسب در ورزش والیبال را بهتر بشناسید درمیان تمرینات، مسافرت و مسابقه، سخت است که دارای یک تغذیه خوب و ثابت درتمام دوران فصل باشیم. درحین فصل مسابقه، همه این مسافرت ها و خورد و خوراک‌های گوناگون موجب تاثیر بر تندرستی من، ورزشکاری من و عملکرد من در آکادمی می‌شوند. چطور می‌توانم یک تغذیه […]