آشنایی با پست های تخصصی والیبال

  پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها

با بالا رفتن سن و نزدیک شدن به سن بلوغ زمان آن فرا می رسد که پست تخصصی برای بازیکن  رشته والیبال در نظر گرفته شود و علاوه بر تمرین های عمومی به تمرین های تخصصی پرداخته شود  مطالب زیر را با دقت دنبال کنید

شرح وظایف پست های مختلف و توانایی آنها

 

۱- پاسور (S)

یک پاسور باید از هنر پنجه زدن بسیار خوبی برخوردار باشد و اولین وظیفه او پاس دادن به بهترین شکل ممکن به سایر بازیکنان و مهاجمان است. وظیفه دیگر او سرویس خوب ،دفاع خوب ، توپ گیری خوب و اسپک مناسب می باشد.

۲- دریافت کننده قدرتی (R)

دریافت کننده قدرتی ، اول از همه باید دریافت خوبی داشته باشد و از قدرت حمله خوبی نیز برخوردار باشد . وظیفه دیگر او سرویس خوب ،دفاع خوب ،توپ گیری خوب و پاس دادن خوب  می باشد.

۳- دفاع وسط (M)

بازیکن دفاع وسط همانطور که از اسمش مشخص است باید از دفاع بسیار خوبی برخوردار باشد . او محور تیم محسوب میشود و همیشه در دفاع به دفاع های کناری کمک کرده و عمل دفاع روی تور را نیز انجام می دهد. وظایف بعدی او سرویس خوب و در شرایط مناسب حمله و اسپک خوب میباشد.

۴- پشت خط زن (D or O)

بازیکن قطر پاسور یا پشت خط زن و ظایف بسیار حساس و مهمی را در تیم بر عهده دارد. وظایف او به شرح زیر می باشد:

اسپک بسیار قوی و تعیین‌کننده ، دریافت مناسب ، دفاع خوب ، سرویس خوب و توپ گیری خوب ، ولی در مجموع باید از قدرت حمله بسیار خوبی برخوردار باشد و توپ‌ها را در مقابل دفاع حریف به امتیاز تبدیل کند.

۵- لیبرو (L)

لیبروی یک تیم باید از قدرت جابجایی و چابکی بسیار خوبی برخوردار باشد و دریافت اول تیم غالباً تا ۶۰% به عهده او می باشد و بعد از دریافت مهمترین وظیفه او توپ گیری می باشد.

وظیفه مهم بعدی لیبرو دادن پاس ها در توپ های برگشتی و توپ های خاص مهاجمان است.

جایگیری بازیکنان در مناطق زمین والیبال

 

۱- پاسور

پاسور  زمانی که جز ۳ نفر جلو است همیشه در منطقه دو، دفاع روی تور را انجام می دهد و زمانی که جزو نفرات عقب است در منطقه یک ، توپ گیری می کند.

۲- دریافت کننده قدرتی

بازیکن دریافت کننده قدرتی  زمانی که جزو نفرات جلو است در منطقه ۴ دفاع روی تور را انجام میدهد و زمانی که در منطقه عقب زمین قرار می‌گیرد در منطقه ۶ وظیفه توپ گیری را انجام میدهد.

۳- دفاع وسط

بازیکن دفاع وسط یا سرعتی زن زمانی که جزو نفرات عقب قرار می‌گیرد در منطقه ۵ توپ گیری می کند آن هم در زمان خاص که به آن خواهیم پرداخت.

۴- قطر پاسور یا پشت خط زن

بازیکن قطر پاسور یا پشت خط زن زمانی که از نفرات جلوی زمین هست در منطقه ۲ دفاع می کند و زمانی که جزو نفرات عقب زمین است در منطقه یک توپ گیری می کند.

۵- لیبرو

فقط جزو سه نفره عقب زمین است و در منطقه ۵ توپ گیری می‌کند او وظیفه حمایت از مهاجمان را نیز عهده دار می باشد.

توجه

لیبرو فقط وظیفه دریافت در زمین و توپ گیری را بر عهده دارد و جزو نفرات جلوی زمین قرار نمی‌گیرد.

خطاهای لیبرو

سرویس زدن

اسپک زدن

در داخل یک سوم با پنجه پاس دادن

همانطور که می دانید والیبال ورزشی است که در آن جای گیری و ارنج معنا پیدا می‌کند و با اشتباه جایگیری کردن و ایستادن در زمین، نه تنها تیم دچار سردرگمی می‌شود بلکه امتیاز منفی به تیم تعلق میگیرد و با اشتباه ایستادن ما در زمین ، حریف یک امتیاز کسب می کند. لذا لازم است مطالب زیر را با دقت مطالعه کرده و با تمرین و تکرار از این گونه خطاها پرهیز کنیم.

 

خطای طولی و عرضی

خطای عرضی به خطایی گفته می‌شود که بازیکنانی که در سه نفر جلو هستند نمی توانند از یکدیگر رد شوند به این معنا که بازیکن منطقه ۲ نمی‌توانند از منطقه ۳ یا بازیکن منطقه ۳ از ۴ یا از دو و برعکس عبور کنند  و نفراتی که جزو  سه نفر عقب هستند همانند  نفرات جلو نمی توانند از منطقه کناری خود  رد شوند و این خطا خطای عرض می باشد.

خطای طولی به خطایی گفته می شود که بازیکنان جلو آنقدر عقب بیایند تا از بازیکنان سه نفر اول رد شوند به عنوان مثال بازیکن منطقه ۲ عقب بیاید یا از منطقه ۱ رد شود یا بازیکن منطقه ۱ آنقدر جلو برود تا از منطقه ۲ رد شود و با احتساب این موضوع بازیکنان جلو و عقب  در هر چرخش باید کاملاً در جای قانونی خود ایستاده و بعد از زدن سرویس به صورت تخصصی در منطقه هایی که در قبل توضیح دادیم به منظور توپ گیری یا دفاع روی تور مستقر شوند.

زمان سرویس

سرویس فقط لحظه تماس دست با توپ می باشد و نه اقدام به زدن  و یا صدای سوت داور

توجه داشته باشید با حفظ کردن این عدد می توانید  به صورت خودکار از خطای ارنج تا جای ممکن دوری کنید.

سه نفر جلو ——–  ۴۳۲

سه نفر عقب ——- ۵۶۱

عدد اول جمع مناطق جلو  که ۴ و ۳ و ۲ می باشد

عدد دوم جمع مناطق عقب که   ۵و۶و۱  می باشد

همانطور که گفته شد با زدن سرویس این اعداد باید ثابت باشند و هر کس که در این مناطق در چرخش زمین قرار گرفت باید این موضوع را رعایت کند و پس از زدن سرویس جابجا شود.

قطر در والیبال چیست؟ چه بازیکنانی با هم قطر هستند؟

کلمه قطر را شاید بسیار در والیبال شنیده اید ولی از معنی آن بی اطلاع هستید. اگر این طور است مطالب زیر را مطالعه کنید:

بازیکنان والیبال دو به دو با هم  قطر هستند ولی این موضوع بر مبنای مناطق زمین است به این معنا که

بازیکن منطقه ۱ با منطقه ۴

بازیکن منطقه ۲ با منطقه ۵

بازیکن منطقه ۳ با منطقه ۶

با کمی درنگ و تیزهوشی می‌بینیم که قطرها همیشه دارای سه منطقه اختلاف هستند یعنی اختلاف مناطق زمین را با تفریق محاسبه کنید و می‌بینید که به عدد ۳ خواهید رسید و این بهترین کمک برای این است که ببینید آیا با قطر خود سه منطقه اختلاف را دارید یا نه . اگر چنین بود که درست ایستاده ایم ولی  اگر نبود حتما خطای جایگیری دارید. پس به این نکته بسیار بسیار دقت کنید.

در پست های تخصصی قطرها به شرح زیر معرفی می گردند:

 • پاسور، قطر پشت خط زن می باشد.
 • دریافت کننده قدرتی، قطر همتای خود یعنی دریافت کننده قدرتی می باشد.
 • بازیکن دفاع وسط با بازیکن لیبرو قطر هم می باشند.

مثال

اگر بازیکن پشت خط زن ما منطقه ۴ باشد بازیکن قطر او پاسور است که در منطقه یک مستقر است.سریعا با نگاه به اختلاف این دو منطقه که به عدد سه می‌رسد صحت این موضوع را متوجه می شوید ولی اگر اختلاف سه نشد و کم یا زیاد شد بدانیم که  به اشتباه در زمین ایستاده ایم و باید جایگیری خود را اصلاح کنیم.

برای دیگر پست ها هم کاملا این موضوع صدق می کند . برای یک بازیکن والیبال لازم است که بداند تمامی بازیکنان  با چه کسی قطر هستند و این موضوع از اهمیت بالایی در سطح جوانان،امید و بزرگسالان برخوردار است.

قبل از شروع بازی و بعد از انجام قرعه کشی با مشخص شدن سرویس یا دریافت ارنجی که مد نظر مربی با در نظر گرفتن تاکتیک‌ها و استراتژی های مورد نظر تیم و کادر فنی روی برگه ارنج نوشته شده است و به داور بازی تحویل داده میشود،بازیکنان طبق این دستور که از سوی داور دوم خوانده میشود در زمین ایستاده و بازی را با دریافت یا سرویس آغاز می‌کنند و این برگه ارنج بر اساس شماره لباس بازیکن و پست بازیکن نوشته خواهد شد و با تشخیص مربی ،پاسور و سایر بازیکنان در منطقه مورد نظر استقرار پیدا می‌کنند و این رنج پایه و اساس تمامی چرخش ها در یک ست است .

این رنج می تواند در ست های بعدی تغییر پیدا کند ولی در ست جاری باید همان ارنجی باشد که مربی در ابتدای هر ست به داور بازی اعلام می‌نماید و بر طبق آن شروع به چرخش  شود. پس از این مقدمه و مشخص شدن جایگیری پاسور و سایر بازیکنان در برگه ارنج ، شروع بازی انجام می‌شود و بازی جریان پیدا می‌کند اما برای دریافت و حمله،دفاع و توپ گیری، آرایش بازیکنان به صورتی است که در توضیحات می خوانید و در شکل مشاهده می کنید.

قبل از اینکه وارد سیستم ۵-۱ یا خطی ۳ دریافت شویم لازم به ذکر است مطلبی درباره دریافت کننده قدرتی بدانید.

همیشه در زمین والیبال دو دریافت کننده وجود دارند که وظیفه دریافت تیم را به عهده میگیرند و شخص سوم لیبرو می باشد که  به این صورت کلاً سه نفر دریافت را در تیم عهده دار هستند.

دو دریافت کننده حاضر در زمین مسابقه با هم تفاوت هایی دارند که به آن می پردازیم :

 

 • دریافت کننده قدرتی  پست ۲

دریافت کننده قدرتی پست ۲ به دریافت کننده ای گفته میشود که همیشه کنار پاسور است و منطقه بعد پاسور را در چرخش دنبال می‌کند .

به عنوان مثال اگر پاسور یک باشد او در منطقه ۲ قرار دارد و پاسور اگر در منطقه شش برود او در منطقه یک می رود و همینطور به تناوب چرخش را در زمین دنبال می‌کند ولی ماهیت این بازیکن و شرح عملکرد او به این ترتیب است که زمانی که در منطقه ۳ و ۴ می باشد و جزو نفرات جلو محسوب می شود در منطقه ۵ کار دریافت را انجام می دهد و از منطقه ۴ حمله می‌کند ولی زمانی که او در منطقه ۲ قرار گرفت از منطقه ۱ دریافت کرده و از منطقه ۲ حمله می‌کند و چرخش بعدی هم که نوبت به سرویس اوست، جزو نفرات عقب قرار می گیرد ، طبق صحبت های قبل در منطقه شش  کار توپ گیری را انجام میدهد.

 • دریافت کننده قدرتی پست ۴

دریافت کننده ای است که همیشه زمانی که جزو نفرات جلو قرار گرفت برای دریافت به منطقه ۵ می آید و از منطقه ۴ حمله می کند و همیشه منطقه حمله او از منطقه ۴ می باشد و زمانی که جزو نفرات عقب قرار گرفت و مانند دیگر همتای خود یعنی دریافت کننده قدرتی پست ۲ در منطقه ۶ کار توپ گیری را انجام میدهد

تفاوت دو دریافت کننده از لحاظ تکنیک

دریافت کننده قدرتی پست ۲ از دریافت بهتر و دریافت کننده قدرتی پست ۴ از قدرت حمله بهتری برخوردار است ولی این موضوع قدر مطلق نیست و خوشا به حال بازیکنانی که هم دریافت دارند و هم اسپک و هم قدرت حمله عالی.

پس در اینجا به این مهم می‌رسیم که چقدر دریافت و ساعد اهمیت دارد و پایه و اساس  انتخاب یک دریافت کننده قدرتی خوب ، مهارت او در دریافت و تکنیک ساعد می باشد.

62 پاسخ
 1. بهمن فاتحی
  بهمن فاتحی گفته:

  با سلام بنده بهمن فاتحی یکی از مربیان والیبال در تهران هستم ممنون از زحماتی که در جهت ارتقای والیبال می نمایید با سپاس از شما بزرگوار

  پاسخ
   • علی مزیدآبادی
    علی مزیدآبادی گفته:

    زمانی که توپ دو تماس متوالی با یک نفر داشته باشه و بیشتر هم در زمان زدن ضربه پنجه اتفاق می افتد که توپ در یک زمان واحد به هر دو دست بازیکنان برخورد نمیکند

    پاسخ
    • مریم
     مریم گفته:

     وقتی توپ دوتماس متوالی هم نداشته باشه ولی توپ توی دست پاسور بچرخه و با چرخش ارسال بشه هم دوضرب هستـ؟

     پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   سلام
   پست های مختلف تفاوت های زیادی با هم دارند
   برای مثال پاسور و پشت خط زن که به صورت قطر در زمین می ایسند به صورت استاندارد و در مناطق عقب زمین، عمل توپگیری را در منطقه ۱ انجام دادم و هنگامی که در ۳ دنده جلو هستند عمل دفاع را در منطقه ۲
   که البته این موضوع در سیستم های مختلف و آرایش های دفاعی متفاوت هستند
   سعی می کنیم یک مقاله با همین موضوع تهیه و در سایت قرار بدیم
   ممنون که همراهی می کنید

   پاسخ
  • ichinose
   ichinose گفته:

   در اصل هیچ نسبتی ندارند.ولی وقتی موقعیت بازیکنی که فطرت وایمیسته رو بدونی باعث میشه خطای ارنج ندی

   پاسخ
 2. مهندس مانا چالاکی
  مهندس مانا چالاکی گفته:

  خیلی عالی و مفید بود
  ولی ای کاش با رسم شکل بیشتر توضیح میدادید.به هر حال متشکرم

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   دوست عزیز سلام
   خوشحال میشویم که این مطلب رو با دوستان خودتون هم به اشتراک گذارید

   پاسخ
   • مهشاد
    مهشاد گفته:

    سلام بازیکن سرویس زن در کدام منطقه از ۶ منطقه زمین والیبال می ایستد؟

    پاسخ
    • علی مزیدآبادی
     علی مزیدآبادی گفته:

     سلام
     بازیکن سرویس زننده بر اساس پست تخصصی خودش بعد از زدن سرویس در یکی از مناطق زمین قرار میگیرد
     اگر پست خط زن یا پاسور باشد منطقه ۱
     اگر دفاع وسط باشد منطقه ۵ و اگر دریافت کننده باشد منطقه ۶

     پاسخ
 3. Hooman
  Hooman گفته:

  سلام سرعتی زن برای انجام حرکت سه گام باید در کدام ناحیه زمین قرار گیرد که مزاحم دریافت نشود

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   سلام به شما
   بسته به نوع سیستم بازی و منطقه ای که سرعتی زن ایستاده و همچنین نوع پاسی که پاسور هماهنگ کرده است متفاوت است
   براتون یک مثال میزنم :
   اگر پاسور برای سرعتی زن خود پاس “بسته” را انتخاب کرده باشد پس دریافت کننده عقب زمین بایستی حرکت پایپ را به صورت “باز” انجام دهد و این به معنی کاهش مزاحمت بازیکنان برای یکدیگر است

   پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   دوست عزیز سلام
   بله، در چرخش بازیکن ها و در دنده هایی که بازیکن قدرتی زن در مناطق عقب زمین شامل منطقه های ۱ ، ۵ و ۶ حمله از پشت خط بایستی صورت گیرد

   پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   سلام
   حتماً مقالات دیگری در این خصوص قرار خواهیم داد
   از اینکه ما را دنبال میکنید خوشحالیم

   پاسخ
 4. علیرضا
  علیرضا گفته:

  من متولد ۱۳۷۹/۵/۵هستم به والیبال علاقه دارم قد من ۱۸۵ ارتفاع اسپک من ۳متره میخواستم بدونم میتونم برم والیبال

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   دوست عزیز هیچ وقت برای یادگیری والیبال دیر نیست
   و ما از نونهالان تا بزرگسالان آموزش های متعددی برای علاقمندان تدارک دیدیم

   پاسخ
 5. وحیده
  وحیده گفته:

  سلام. سپاس. کاش از روی شکل مناطق رو نشون میدادین. در مورد نحوه چرخش هم میگفتید.

  پاسخ
 6. رستگار
  رستگار گفته:

  سلام
  من به کار داوری علاقه زیادی دارم
  بهترین روش واسان ترین روش برای گرفتن خطای ارنج چیه آیا فرمولی دارهمنون

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   سلام
   مقالات ما رو دنبال کنید
   سعی میکنیم محتوای خوبی در مورد داوری ارائه بدیم

   پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   دوست عزیز مطالبی که در این سایت ملاحظه می کنید حاصل تجربیات و مطالعات مربیان و والیبال آموزان کانون والیبال پدیده هست که علاقمندند تا دانسته های خودشون رو با سایرین هم به اشتراک گذارند

   پاسخ
  • M
   M گفته:

   سلام من قدم ۱۶۰ هست
   میخواستم بپرسم میتونم والیبال بازی کنم
   اگه میشه جواب بدین

   پاسخ
 7. Amir
  Amir گفته:

  سلام وقتتون بخیر.
  بنده ۱۶ ساله هستم و قدم ۱۷۶ هست به نظرتون کدوم پست برای قد من مناسب تره?

  پاسخ
 8. محمد حسین
  محمد حسین گفته:

  سلام و عرض ادب استاد
  سوالی داشتم
  برای قد ۱۹۲ چه پستی مناسب هست؟
  و اینکه شهریه باشگاه شما چقدره چون زنگ زدم جواب ندادند آقای میرزایی عزیز

  پاسخ
 9. AMIR42LI
  AMIR42LI گفته:

  سلام بنده غرب تهران هستم شهرقدس
  ببخشید میپرسم یک مربی خوب رو میشناسید در غرب تهران معرفی کنید ممنون میشم

  پاسخ
 10. متینا
  متینا گفته:

  سلام من ۱۳ سالمه دخترم و عاشق والیبالم میخواستم بدونم بیشترین قد و کمترین قد برای اینکه بتونم توی والیبال بازی بکنم چقدره یا اگر حدود بیست یا سی سانت کوتاه تر بودم باز هم میتونم شرکت بکنم یا نه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  پاسخ
 11. arman
  arman گفته:

  خیر بازیکن قدرتی دو دنده از منطقه چهار یک دنده از منطقه ی ۲ باز هم به عنوان قدرتی زن و سه دنده ی عقب زمین رو.اقدام به صربه ی پایپ میکنه
  امیدوارم که درست گفته باشم چون من خودم پاسور هستم و باید بلد باشم

  پاسخ
 12. n
  n گفته:

  سلام ببخشید در سیستم ۱-۵ سرغتی چه زمانی و در چه منطقه ای دریافت و توپ گیری میکنه؟

  پاسخ
 13. r.ga
  r.ga گفته:

  با سلام
  یه سوال
  طبق خطای طولی و عرضی پاسور چطور میتونه وقتی منطقه عقبه بیاد جلو و پاس بده یا پشت خط زن وقتی منطقه عقبه چطور میاد روی تور استپ میزنه و از بازیکن های خط جلو رد میشه؟

  پاسخ
 14. amirali
  amirali گفته:

  با سلام

  مدتی است که سوالی ذهن من را مشغول کرده؛
  در جای نسبتا معتبری دیدم که پاسور از عقب(مثلا منطقه ی ۵) میاد منطقه سه و پاس میده،
  یا بازیکن منطقه ۴ عرضی میدوه و به منطقه ی ۲ میره و آبشار میزنه.
  در هر دو، از نظر من خطای طولی و عرضی اتفاق می افته ولی اونجا خطا گرفته نمیشد!

  جایی که میگم، خطا های دیگه ای رو مثل عدم توانایی لیبرو برای پاس از بالای سر در منطقه حمله، خطای روی تور و… رو رعایت میکنه.
  فکر میکنم من خطای طولی و عرضی رو کامل نمیدونم؟!
  میشه ی توضیحی بدهید
  تشکر.

  پاسخ
 15. محمد امین
  محمد امین گفته:

  سلام خسته نباشید ممنون از شما ولی میگن خیلیا اشتباهی به قطر پاسور میگن پشت خط زن می خواستم بدونم قطر پاسور میشه
  Opposite یا diagonal

  پاسخ
 16. آیدا
  آیدا گفته:

  ۶ تا منطقه ولی ۵ تا پست تخصصی داریم؟ ینی کار بازیکنای منطقه ۱ و ۵ یکیه؟ ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ
 17. Taranom
  Taranom گفته:

  الان پست لیبرو بهتره یا ایس؟
  من معلمم گفت هرکدوم که میخوای رو انتخاب کن
  من هم دوست دارم اسپک بزنم،از طرفی تو گرفتن توپ خوبم،کدوم بهتره؟؟

  پاسخ
 18. N.j
  N.j گفته:

  سلام
  میخواستم بدونم کسی که در یک مسابقه به عنوان لیبرو انتخاب میشه یعنی ضعیف تر از بقیه هست

  پاسخ
 19. Ali
  Ali گفته:

  سلام
  من هرچقدر توضیحاتی در مورد ارنج بازی میخونم بازم نمی‌فهمم
  با اینکه خودم بازیکن هستم ولی باز هم نمی‌فهمم
  میشه توضیح بدین

  پاسخ
 20. Assl.rn
  Assl.rn گفته:

  سلام من تازه وارد رشته والیبال شدم و قدرت پنجه م خیلی خوبه و پنجه ها بلند از نظر طولی و عرضی میزنم ساعدم هم خوبه ولی عکس العملم سریع نیست چه پستی توی والیبال برای من بهتره؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.